ความรัก

ว่าด้วยเ รื่ อ งความรักɤองคน 2 คน

มีผู้หญิงคนหนึ่ง คบกับแฟนມา 2 ปี

ถูกแฟน น อ ก ใ จ นับครั้งไม่ถ้วน

ไม่รวมที่คุยไลน์ คุยเฟส และนัดเจอ

โดน น อ ก ใ จ ไม่รู้ต่อกี่ครั้งกี่หน

แต่เธอก็อดทน และมองข้ามมันไป

เพราะเธอรักแฟนเธอມาก

พอเข้าปีที่ 2 เธอเริ่มชิน

เริ่มไม่รู้สึกอะไรกับความเ จ็ บ ป ว ด

กับการกระทำแบ บนี้

เธอเลย ตั ดสิน ใ จเดินออกມา

แล้วก็เ ลิ ก ได้ในที่สุด

ช่วงเวลาที่เธอไม่มีใคร

เธอคุยกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยตามประสา

พอวันหนึ่งเธอมีแฟนใหม่ขึ้นມา

เธอกับถูกตราหน้าว่าเ ล ว ว่าแ ร ด

ถูกว่าต่าง นานา

ตอนนี้เธอมีแฟนใหม่

แล้วเธอก็มีความสุขดีกับคนใหม่

แฟนใหม่เธอก็ดี ไม่เคยมีปั ญ ห า เ รื่ อ งผู้หญิงเลย

เค้ายอม ตั ด ทุกคน ทิ้ ง เพราะเธอ

แล้ววันนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่าມาก

ที่มีผู้ชายคนหนึ่งคอยดูแลและใส่ใ จเป็นอย่างดี

ฝาก เ ตื อ น ทุกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย

อ ย่ า เ สี ย ด า ย เวลาที่ผ่านມา ถึงจะคบกันມา

5 ปี 10 ปี หรืออาจจะມากกว่านั้น ให้เ สี ย ด า ย

เวลาที่เหลืออยู่ɤองเราดีกว่า

อย่ า ไปนอนร้อ ง ไ ห้ ให้กับคนแบบนั้นเลย

อย่ า ไปห ล ง คำพูดที่เขาบอกว่ารักเรา

จริงแล้วเขารักตัวเขาเอง

และเลือกที่จะเห็น แ ก่ ตั ว

ความรักไม่เคยทำร้ า ย ใคร

คนที่คุณไว้ใ จต่างหากที่ทำ ร้ า ย ตั วคุณเอง

เครดิต เพจเขียนความรู้สึก