จงเป็นสิงโต ที่เงียบ

จงเป็น ‘สิงโต’ ที่ ‘เงียบ’

อย่าเป็น ‘สุนัข’ ที่ ‘เห่าดัง’

อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

‘ทำ’ เลย ไม่ต้อง ‘พูด’

เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า

จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จ

มักได้แต่ ‘พูด’ แต่ไม่ได้ ‘ทำ’

‘ความสำเร็จ’ พูด ‘ดัง’ กว่าคุณ

และคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไร

ถ้าคุณไม่ ‘สำเร็จ’

คุณเสียเวลา ‘พูด’ มานาน ไหน

ถ้าเอาเวลานั้นไป ‘ทำ’ อย่างที่พูด

คุณ ‘สำเร็จ’ ไปแล้ว

สิงโตจะ ‘เงียบ’ เวลาจะ ‘ล่าเหยื่อ’

เพราะมันคิดจะ ‘ล่า’ จริง

มันเก่ง แกร่ง กล้า ไหน

โลกจะรู้จาก ‘การล่าเหยื่อ’ ของมัน

ไม่ใช่ ‘เสียงขู่’ ของมัน

จงเป็น ‘สิงโต’ ที่ ‘เงียบ’

อย่าเป็น ‘สุนัข’ ที่ ‘เห่าดัง’

อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

‘ทำ’ โดยไม่ต้อง ‘พูด’

อย่า ‘พูด’ แต่ไม่ได้ ‘ทำ’

คำพูด เป็น ลมปาก
การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ ค่าของคน

การลงมือทำ ดีกว่า คำพูดที่สวยหรู