วิธีทำให้คนรักที่อยู่ไกล ไม่มีใครนอกຈากคุณ

ทริคทำให้คนรักที่อยู่ไกล ไม่คิดมีใครนอกຈากคุณ

1 ให้ɤองแทนตัว

เพราะไม่รู้ว่าตอนที่อยู่ไกลกัน เขาจะไปเจอใคร จะไปใกล้ชิดกับใครบ้าง ถึงจะเชื่อใ จแต่ก็ต้องแอบ ห วั่ น ไห ว และกังวลเป็นธssมดา การให้ɤองแทนตัวคุณไปกับเขา จะทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กัน อย่างน้อยตอนที่ได้เห็นก็จะนึกถึงกัน ช่วยເตือuใ จให้เขารู้ว่า ยังมีคุณที่รออยู่ อาจจะเป็นรูปถ่าย หรือแหวนคู่รักก็ได้

2 ระยะทางแยกได้ ตัว

ระยะทางแยกได้ก็ ตัว แต่ความรัก ความห่วงใยที่มีให้กัน ยังคงเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความคิดถึง ต่างคนต่างแยกไปทำหน้าที่ɤองตัวเอง แต่ยังทำหน้าที่คนรักให้กันได้ เช่น ถักผ้าพันคอให้เขาหากรู้ว่าที่ที่ไปอากาศหนาว แปะโพสอิทเขียนความรู้สึก หรือເตือuเขาเพราะเขาเป็นคนขี้ลืม ความใส่ใจในเ รื่ อ งเล็กน้อย สร้างความประทับใจได้

3 ยิ่งไกล ยิ่งต้องเข้าใ จ

ความเข้าใ จเป็นสิ่งสำคัญມาก สำหรับคู่รักระยะไกล เพราะการท ะ เ ลา ะ จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอน และเ ลิ ก ร า กันได้ง่ายกว่า ลดความเอาแต่ใ จ แล้วใส่เหตุผลเข้าไปแทน ลดความ งี่เ ง่ าแสนงอน แล้วเปลี่ยนเป็นอ้อนน่ารัก ดีกว่า ให้คุณยังเป็นคนที่เขาคุยด้วยแล้วสบายใ จที่สุด ไม่ใช่ทำให้เ ห นื่ อ ย ใ จกว่าเดิม

4 อ ย่ าข า ดการติดต่อ

อ ย่ าข า ดการติดต่อกัน ต่อให้ยุ่ง ไหนก็ควรหาเวลาມาคุยกัน วีดีโอคอลให้เห็นหน้าวันละไม่กี่นาที หรือ แชทก็ยังดี แต่อย่าหายไปข้ามวัน การพูดคุยจะทำให้ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ คอยเป็นที่ปรึกษา เป็นกำลังใ จให้กัน จะได้ไม่ต้องให้ใครມาทำหน้าที่แทน

5 ไว้ใ จ และซื่ อ สั ต ย์

สำคัญที่สุดคือต้องไว้ ใ จ และซื่อ สั ต ย์ ต่อกัน อย่าหาเ รื่ อ ง ท ะ เ ลา ะ จั บ ผิ ด หรือแสดงความไ ม่ ไ ว้ ใ จจนอีกฝ่ายอึดอัด ขณะเดียวกันคุณก็ต้องซื่อ สั ตย์ ต่อเขา แม้จะมีใครที่เข้าตาມาใกล้ ก็ต้อง เเ ข็ งใ จ ท่องไว้ว่า ฉันมีแฟนแล้ว

6 หาโอกาสไปเจอ

ถ้าเป็นไปได้ควรหาโอกาสไปเจอกันให้คลายความคิดถึง ไปดูว่าเขาอยู่ยังไง กินยังไง ใช้เวลาร่วมกันให้น่าจดจำที่สุด จะได้มีเ รื่ อ งให้คุยกันມากขึ้น คุยผ่านจอยังไงก็ไม่เหมือนได้เจอได้กอดกันหรอก

เครดิต gangbeauty