ในย ามที่มองไม่เห็นหนทาง บุญของผู้เป็นพ่อแม่เปลี่ยนชีวิตเราได้

ในทุกครั้งที่ตัวเราเจอกับปัญหาต่างมากมาย พบเจออุปสรรคมืดแปดด้าน มองไม่เห็นทางออก ให้เราตั้งสติและทบทวนสิ่งต่างที่เกิດขึ้น และแก้ไขปัญหา ค่อยแก้ทีละขั้นตอน แต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนและเบียดเบียนผู้อื่น

ให้มาลองตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่นับต่อจากนี้ขอลด ละ เลิกความทั้งปวงจะสร้างบุญไม่ว่าจะน้อยใหญ่เพียงใดทำจิตให้ผ่องใสมากที่สุดเท่าที่มากได้

ตั้งจิตน้อมลงระลึกถึงความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่อำนวยพรได้จริง ที่ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหน ทั้งที่ท่านยังอยู่ เป็นพระพรหม เป็นเทวดาที่มีลมหายใจหรือแม้ท่านจากไปแล้ว เป็นเทวดาประจำตัวที่คอยดูแลเรา และเราเป็นผู้เกิດมาหลายภพชาติ ย่อมมีพ่อแม่ในทุกภพทุกชาติที่เกิດในทุกสถานะ ทุกวรรณะแน่นอน มากมายมหาศาล

คนที่มีลูก รักลูกมาก ไหน ให้ทุกอย่างได้เพื่อลูกพ่อแม่เราก็รักเรามาก ให้ทุกอย่างได้เช่นกัน ลองตั้งจิตดี ขอเมตตาขอบุญบารมี พ่อแม่ในทุกภพชาติบุญที่เราเคยทำมาในทุกภพทุกชาติ ในชาติปัจจุบันที่เรานึกได้รวมเป็นมหาบุญกุศล

ขออำนาจแห่งบุญพาเราให้พบทางออกพาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออกมาจากความมืดพาเราให้พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง

สำหรับคนในชาตินี้ พบความทุกข์กาย ทุกข์ใจเพราะพ่อแม่เป็นเจ้านายเวรฝ่ายไม่ดีขอให้ลองให้อภัย ให้ถอยออกจากความเกลี ย ด ชั ง ถอยออกจากความขุ่นใจ

ถอยออกจากวงเวียน ให้อโหสิต่อกัน ก็เป็นบุญใหญ่มากแล้วในชาตินี้ บุญใหญ่แห่งการให้อภัยทานนี้ ระงับเวร และพาเราให้พ้นจากอุปสรรคทั้งปวงได้เช่นกัน

คาถาบูชาพ่อแม่
1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดว งชีวา ขอปวงเทพไท้รั กษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่ งขัน แล้วพูดว่า “กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย” หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า