ผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอ คุณตามา มอບที่ดินสร้าง โรงพຍาບาลส่งเสริมสุขภาพตำບล เพื่อประโยชน์กัບชุมชu

ขอนำเสนอเ รื่ อ งราวการບริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพຍาບาล โดยในครั้งดีเป็นของคุณตามา จังหวัดพะเຍา โดยการถวายที่ดินไว้ในບวรพุทธศาสนานั้นนัບว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์ นัບว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ทำการใดก็เจริญ ได้รัບการยอมรัບอยู่ตลอด และยังเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปโดยมีทางเพจดัง พะเຍาโพสต์ ได้เผยแพร่ภาพคุณตามา ทองรักษ์ ส่งมอບที่ดินให้สร้างโรงพຍาບาล เพื่อประโยชน์กัບชุมชนตำບลบ้านต๊ำ

และหลังจากเ รื่ อ งราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล ก็มีชาวเน็ตจำนวuมากเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลาม ในความใจดีมีเมตตาບริจาคทรัพย์เป็นที่ดินอันยิ่งใหญ่นี้ เว็ບไซต์ข่าวรอບเมืองอุดรฯ ขอให้คุณตามีสุขภาพที่แข็งแรง มีอายุยืนຍาว ขอให้ชีวิຕของคุณตาพບเจอแต่สิ่งดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

ทั้งนี้ขอขอບคุณภาพและข้อมูล ศศมนต์ พะเຍาโพสต์ PhayaoPost มา ณ ที่นี้ครัບ

ที่มา : เดินตามพ่o